• Aluminium

Stopy aluminium w czasie odlewania są poddawane procesowi utleniania, wynikłego z reakcji tlenem zawartym w atmosferze. Pod koniec  grzania pieca w kąpieli występują; cząstki ogniotrwałe pieca, odpady itd. Zanieczyszczenia stałe obecne w kąpieli ciekłego aluminium muszą być usunięte przed odlewaniem, aby uniknąć wtrąceń w odlewach i półwyrobach. Takie wtrącenia powodują pogorszenie właściwości mechanicznych oraz powierzchni odlewu i mogą powodować problemy podczas następnych operacji.

Produkty oferowane przez Foundry Ecocer:

  • ochronne: tworzą warstwę ochronną na powierzchni kąpieli, redukcja procesu utleniania stopu;
  • odtleniające: ułatwiają oddzielenie zanieczyszczeń z kąpieli i ich przejście do żużla;
  • modyfikujące, eliminatory;

 

 

 

Przykładowe produkty które oferujemy do stopów aluminium:

  • Produkty z grupy ITALPURO sole w postaci proszków;
  • Produkty z grupy SALECO sole w postaci granulatu;
  • Produkty z grupy DEGASUB tabletki zanurzalne do odgazowania i modyfikacji;