• Urządzenia i akcesoria

ECO - LA.S.E.R., urządzenie mniej złożone, tańsze i przenośne, które spełni oczekiwania odnośnie jakości metalu, pozwali na oszczędności w podawanych produktach oraz szanuje środowisko naturalne, tak jak to ma miejsce w wypadku urządzeń bardziej złożonych.

 •     Odgazowywanie;
 •   Podawanie modyfikatorów jak sód itd;
 •   Podawanie rafinatorów jak Ti, B, P itd;
 •   Podawanie elementów metalowych;
 •   Usuwanie tlenków, elementów twardych, żużli, innych pozostałości;
 •   Odżużlanie;
 •   Usuwanie niepożądanych pierwiastków jak Ca, Na    itd.

 ZASTOSOWANIE

 •  Wszystkie odlewnie ciśnieniowe, niskociśnieniowe, grawitacyjne,   w piasku, traconego wosku itd;
 •   Wszystkie stopy aluminium;
 •    Stopy magnezowe;
 •    Stopy miedzi, mosiądze, brązy itd.

 KORZYŚCI

 •     Jednorodne, stałe i powtarzalne czynności metalurgiczne;
 •   Polepszenie jakości odlewów, zmniejszenie odpadów;
 •   Oszczędności czasu;  ograniczenie spadku temperatury;
 •   Ograniczenie spadku odlewów;
 •   Ograniczenie ilości zużywanych środków chemicznych;
 •   Ochrona środowiska: stosowanie gazów obojętnych; pochłanianie oparów;
 •   Szerokie stosowanie urządzenia;
 •  Instalacja stała lub ruchoma.

 WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

 •   Może  być  stosowane  tak  w wypadku kadzi jak i pieców topniczych / pieców podgrzewczych do 800 kg;
 •   Wyposażenie w miejscu stosowania: zasilanie gazem obojętnym, powietrze sprężone, zasilanie elektryczne.